Skriv ut artikelnMedlemsmötet på Väla 1 juli

Diskussioner under medlemsmötet 1 juli

Ordförande Lennart Gullberg redogjorde för fullmäktigemötet som i stort sett genomfördes effektivt.

·         Det uppmärksammades under fullmäktigemötet att alla inskickade motioner hade att göra med förslag till ändringar av regler och rutiner inför våra jaktprov. Fullmäktigemötet avfärdade därmed samtliga motioner och uppmanade lokalklubbarna att verka för att sådana motioner istället sänds till regelkommittén. Enligt nya rutiner ska lokalklubbarnas styrelser först samla in sina medlemmars motioner för godkännande innan de skickas till fullmäktige.

Information om pågående jubileumskampen

·         Två av jubileumsaktiviteterna hade genomförts
- Jubileumsviltspåret med Melinda Hermansson och Arn – som kom på en fin andraplats
- Jubileumsutställningen med flera Västsvenska hundar på fina placeringar, inte minst
   Matti Palm och Anette Erlandsson med BIS Trollängens Ragnar

·         Våra fina resultat hittills gör att vi nu leder Jubileumskampen

Information och diskussion om det förestående Jubileumsprovet på fält – Riksprovet

·         Det diskuterades att Riksprovet på Gotland snabbt vart övertecknat med max 120 platser och med en välfylld reservplatslista. Man borde kanske ha haft ett annat anmälningsförfarande för att försäkra sig om god representativitet från lokalklubbarna. Eller att lotta samtliga deltagare på lika villkor (inte först till kvarn som nu). Från Västsverige har det gått in protester

Sekreterarens anmärkning: Efter påpekanden så har Riksprovskommittén ökat antal platser till 150 så i dagsläget har reservplatslistan minskat påtagligt.

Information från Styrelsen

·         Styrelsen informerade i all hast (innan det var dags att gå till middag) att vi, som ett direkt resultat av förra årets medlemsdiskussioner, har genomfört möjlighet för fler att starta ordinarie prov och för att kunna finansiera detta så har vi höjt anmälningsavgiften på dessa prov

 Sekreterare Björn Holgersson

2017-07-15

Copyright 2006 Västsvenska Vorstehklubben